Denne TV-dokumentarserien er bygget på de syv stoppene i vandreforestillingen Krigens skjebner av Ross Kolby, på Akershus festning. Både vandreforestillingen og TV-dokumentaren er laget i samarbeid med historikerne ved Norges Hjemmefrontmuseum og HL-Senteret.

Nå gjør Forsvarsmuseet, Norges Hjemmefrontmuseum og Kolby serien tilgjengelig gratis for ungdoms- og videregående skoler, og alle andre som er interessert i Norges nære historie og demokratiet vårt.

TV-dokumentarserien Krigens skjebner – Da Norge gikk fra demokrati til diktatur er laget av skuespiller, kunstmaler og forfatter Ross Kolby og regissør Ola N. Moen. De syv episodene er bygget på de syv stoppene i Kolbys vandreforestilling med samme navn som han gjør årlig på Akershus festning.

Nå gjør Forsvarsmuseet, Norges Hjemmefrontmuseum og Kolby serien tilgjengelig gratis for ungdoms- og videregående skoler over hele landet, og for alle andre som er interessert i Norges nære historie og demokratiet vårt.

Formidlingsprosjektet er støttet av Eckbos Legat.

«Vi må ikke ta demokratiet for gitt, men må forsvare det hver dag.»
Gunnar «Kjakan» Sønsteby

Episode 1. Overfallet – Invasjonen av Norge

9. april 1940: Adolf Hitlers tropper invaderer Norge i «Operasjon Weserübung». Kong Haakon VII, regjeringen Nygaardsvold og Stortinget flykter ut av Oslo og nordover fra tyskerne. Nasjonal Samling-leder Vidkun Quisling foretar et statskupp samme kveld, og landet rundt forsøker et uforberedt norsk forsvar å gjøre motstand mot nazistene.

Episode 2. Statsakten – Quisling blir ministerpresident

1. februar 1942: Nasjonal Samling-leder Vidkun Quisling skal tilsynelatende endelig få mer makt i Norge. Nå skal seremonien Statsakten gjennomføres på Akershus festning. Quisling begikk statskupp om kvelden 9. april 1940 da Kongen og regjeringen flyktet, men makten i Norge var det allikevel Hitlers reichskommissar Josef Terboven som fikk. Quisling håper nå på nye tider, men det skal vise seg at Hitler har andre planer.

Episode 3. Holocaust - Deportasjonen av jødene

26. november 1942: Det tyske lasteskipet «Donau» skal legge fra kai med 532 norske jøder om bord. De to første årene av krigen leve jødene nokså trygt i Norge. Men fra januar 1942 strammer Hitlers reichskommissar i Norge, Josef Terboven, grepet. Jødene registreres og 26. oktober arresteres mange. 26. november kommer hovedaksjonen, og det norske Holocaust er et faktum. Av de 773 norske jødene som nå deporteres kommer kun 34 tilbake i live etter krigen.

Episode 4. Represalier - Nazistenes hevn

9. februar 1945: 28 nordmenn skal skytes på Akershus festning som hevn, som en represalie, for en Milorg-aksjon dagen før. Den norske motstandskampen blir kjempet av kvinner og menn fra alle sosiale lag og på tvers av politisk ståsted. Motstanden har de siste tre årene av krigen vært effektiv og ført til store problemer for de tyske okkupantene. Men motstanden koster, og Gestapo praktiserer represalier med mengder av dødsdommer for å avskrekke norsk videre motstandsinnsats.

Episode 5. Dødsdømte - Pellegruppa flykter

10. februar 1945: Fire motstandsfolk fra den kommunistiske Pellegruppa flykter fra Gestapos fengsel på Akershus festning. Den norske motstandskampen utkjempes av kvinner og menn på tvers av politisk ståsted, og kommunistenes innsats med særlig Osvaldgruppa og Pellegruppa har stor suksess. Denne natten flykter fire dødsdømte fra Pellegruppa. Men både flukten og begynnelsen på Den kalde krigen i 1948 får store konsekvenser for de kommunistiske sabotørene.

Episode 6. Freden - Kongefamiliens hjemkomst

7. juni 1945: Kong Haakon VII, folkekongen, skal endelig sette foten på norsk jord – etter fem år på flukt med base i London. Mer enn 400.000 personer har møtt opp på Rådhusplassen i Oslo for å se majesteten gå i land. Og midt i det hele står 8-årige arveprins Harald og søstrene Astrid og Ragnhild. Ringen er sluttet, Kongen er tilbake.

Episode 7. Oppgjørets time - Quisling henrettes

23. oktober 1945: Kl. 02:40 spennes Vidkun Quisling fast i skyteskuret på Akershus festning. Han besøkte Hitler i Berlin 11 ganger fra høsten 1939 og til slutten av krigen. Quisling ivret for at Hitler burde invadere Norge – og lykkes i å overtale ham. Quislings svik er så grovt at han er blitt verdensberømt for det i løpet av krigen og navnet hans er blitt et internasjonalt synonym til ordet «forræder». Nå har dommen falt og den tidligere ministerpresidentens siste minutt er kommet.

TV-dokumentaren er laget i samarbeid med historikerne ved Norges Hjemmefrontmuseum, HL-Senteret og Jødisk Museum.

Den er finansiert av Forsvarsmuseet og Norges Hjemmefrontmuseum med bidrag fra venneforeningene.

Unikt for denne serien er at flere av hendelsene også illustreres med scener fra storfilmene Max Manus, Kongens nei og Den største forbrytelsen. Klippene er gjort tilgjengelig gratis av filmselskapene Paradox, Fantefilm og Filmkameratene, som et bidrag i arbeidet for forståelsen av demokratiet.

Krigens skjebner logo
EN VANDREFORESTILLING
PÅ AKERSHUS FESTNING
Kulturetaten logo
Gunnar Sønstebys minnefond logo

Støttet av Oslo kommune, Kulturetaten, og Gunnar Sønstebys Minnefond.

Utviklet med faglig bistand fra Norges Hjemmefrontmuseum og HL-Senteret.