«En sterk opplevelse.»
Erling Lorentzen, Kompani Linge og Oslogjengen
«En sterk opplevelse.»
Erling Lorentzen, Kompani Linge og Oslogjengen

Akershus festning 1. februar 1942:
Reichskommissar Josef Terboven og Vidkun Quisling på vei inn til feiring av Statsakten – Quislings utnevnelse til Norges ministerpresident. Nå består regjeringen hans kun av egne Nasjonal Samling-statsråder.

Akershus festning var sentral for Hitlers Wehrmacht, og borgen og området rundt var omdreiningspunktet for mange nasjonalt viktige hendelser i Norge under okkupasjonen.

Med vandringen «Krigens skjebner» levendegjør kunstmaler, forfatter og skuespiller Ross Kolby en rekke av disse avgjørende historiske hendelsene fra 2. verdenskrig - på stedene der de skjedde.

Slottsplassen 14. juni 1942:
Reservebataljon Holmestrand paraderer til ære for ministerpresident Vidkun Quisling.

Akershus festning 11. mai 1945:
Tyskerne har kapitulert betingelsesløst og Milorg-fenrik Terje Rollem overtar Akershus festning av Wehrmacht-major Josef Nichterlein. Nå skal mer enn 300.000 tyske soldater og offiserer forlate et krigsherjet Norge.
Krigens skjebner logo
EN VANDREFORESTILLING
PÅ AKERSHUS FESTNING
Kulturetaten logo
Gunnar Sønstebys minnefond logo

Støttet av Oslo kommune, Kulturetaten, og Gunnar Sønstebys Minnefond.

Utviklet med faglig bistand fra Norges Hjemmefrontmuseum og HL-Senteret.