Ross Kolby arbeider som kunstmaler, skuespiller og forfatter. Han er utdannet ved Statens Kunst- og Håndverksskole (KHiO) i Oslo og Accademia di Belle Arti i Roma. Han har i mange år hatt en dyp interesse for 2. verdenskrig, som kunstnerisk har ledet til at han har malt portretter av noen av Norges og Storbritannias mest sentrale personer fra krigen.

Som skuespiller medvirker han i film-, TV- og teaterproduksjoner, og har skrevet Krigens skjebner for å bidra til det kontinuerlige arbeidet for å styrke og verne om demokratiet. Kolby har skrevet forestillingen i tett samarbeid med historikerne ved Norges Hjemmefrontmuseum, Jødisk Museum og HL-Senteret.

Kolby har som forfatter utgitt romanene Will O’Phillie og Lord Falconbridges historie (Cappelen Damm 2001), Flammer (Kagge Forlag 2008) og På spøkelsesvandring – Hjemsøkte steder i Norge (Kagge Forlag 2009).

Gunnar «Kjakan» Sønsteby
(1918 – 2012)
Malt av Ross Kolby
Motstandsmann og leder av Oslogjengen, som utførte en rekke sabotasjeaksjoner mot okkupasjonsmakten. Norges høyest dekorerte borger.
Foto av Gunnar Sønsteby og Ross Kolby foran portrettet av Sønsteby
Sønsteby og Kolby under avdukningen på Norges Hjemmefrontmuseum i november 2011.
Dronning Elizabeth II
(1926 – 2022)
Malt av Ross Kolby
I forbindelse med 75-årsjubileet for slutten på 2. verdenskrig bestilte Special Forces Club i London portrettet av Dronningen som en gave til Norge. Maleriet markerer de historiske båndene mellom Storbritannia og Norge under krigen. Portrettet ble det siste Dronning Elizabeth personlig medvirket til, og henger i dag i den norske ambassadørresidensen i London.
Prinsesse Anne og Kolby under gaveseremonien i ambassadørresidensen i London 22. mars 2022.
Kong Haakon VII, malt av Ross Kolby
I forbindelse med 70-årsmarkeringen for frigjøringen fra den tyske okkupasjonen fikk Kolby i oppdrag å portrettere de tre generasjonene norske monarker som er knyttet til 2. verdenskrig.

Han kalte trippelportrettene "Frigjøringskongene", og malte Kong Haakon VII, Kong Olav V og Kong Harald V i samme alder - 78 år, som Kong Harald var da kunstneren malte ham på Slottet. Maleriene henger permanent utstilt på Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus festning.

H. M. Kong Harald V, malt av Ross Kolby
H. M. Kong Harald V
(Regent 1991-)
Kong Haakon VII, malt av Ross Kolby
Kong Haakon VII
(Regent 1905-1957)
Kong Olav V, malt av Ross Kolby
Kong Olav V
(Regent 1957-1991)

Ingvald Wahl
(1919-2018)
Malt av Ross Kolby
Krigsseiler og skytter om bord på de allierte konvoiene fra 1940-1945. Arbeidet for krigsseilernes sak i hele etterkrigstiden. Wahl var Jon Michelets største inspirasjonskilde til å skrive suksessromanene En sjøens helt og for karakteren Skogsmatrosen.
Wilhelm Mohr, malt av Ross Kolby
Wilhelm Mohr
(1917-2016)
Malt av Ross Kolby
Spitfirepilot stasjonert på basen North Weald ved London. Skvadronssjef for 332 (Norwegian) Squadron.
Erling Lorentzen, malt av Ross Kolby
Erling Lorentzen
(1923-2021)
Malt av Ross Kolby
Motstandsmann i Kompani Linge og Oslogjengen. Medlem av Den Kongelige Eskorte i 1945.

Krigens skjebner logo
EN VANDREFORESTILLING
PÅ AKERSHUS FESTNING
Kulturetaten logo
Gunnar Sønstebys minnefond logo

Støttet av Oslo kommune, Kulturetaten, og Gunnar Sønstebys Minnefond.

Utviklet med faglig bistand fra Norges Hjemmefrontmuseum og HL-Senteret.